გაერთიანებული სამეფოს პლასტმასის შეფუთვის გადასახადი ძალაში 2022 წლის აპრილიდან შევა

2021 წლის 12 ნოემბერს, HM Revenue and Customs (HMRC) გამოაქვეყნა ახალი გადასახადი, პლასტიკური შეფუთვის გადასახადი (PPT), რომელიც ვრცელდება დიდ ბრიტანეთში წარმოებულ ან დიდ ბრიტანეთში იმპორტირებულ პლასტმასის შეფუთვაზე.რეზოლუცია დაკანონდა 2021 წლის ფინანსების კანონპროექტში და ამოქმედდება 2022 წლის 1 აპრილიდან.
HMRC-ის თქმით, პლასტმასის შეფუთვის გადასახადი დაწესდა პლასტმასის ნარჩენების გადამუშავებისა და შეგროვების დონის გასაუმჯობესებლად და პლასტმასის პროდუქტებზე ექსპორტიორთა კონტროლის ზედამხედველობის მიზნით.

პლასტიკური შეფუთვის გადასახადის შესახებ დადგენილების ძირითადი შინაარსი მოიცავს:
1. 30%-ზე ნაკლები რეციკლირებული პლასტმასის შეფუთვის საგადასახადო განაკვეთი არის 200 ფუნტი ტონაზე;
2. თავისუფლდება ბიზნესი, რომელიც აწარმოებს ან/და შემოიტანს 10 ტონაზე ნაკლებ პლასტმასის შეფუთვას 12 თვის განმავლობაში;
3. დაბეგვრის ფარგლების განსაზღვრა დასაბეგრი პროდუქციის სახეობებისა და გადამუშავების შიგთავსის განსაზღვრით;
4. პლასტმასის შეფუთვის მწარმოებელთა და იმპორტიორთა მცირე რაოდენობაზე გათავისუფლება;
5. ვინ არის პასუხისმგებელი გადასახადების გადახდაზე, უნდა დარეგისტრირდეს HMRC-ში;
6. როგორ შევაგროვოთ, აღვადგინოთ და აღვასრულოთ გადასახადები.
პლასტმასის შეფუთვაზე გადასახადი არ დაირიცხება შემდეგ შემთხვევებში:
1. აქვს რეციკლირებული პლასტმასის შემცველობა 30% ან მეტი;
2. დამზადებულია სხვადასხვა მასალისგან, წონის მიხედვით, პლასტმასის წონა არ არის ყველაზე მძიმე;
3. პირდაპირი შეფუთვაზე ლიცენზირებული ადამიანური მედიკამენტების წარმოება ან იმპორტი;
4. გამოიყენება როგორც სატრანსპორტო შეფუთვა ბრიტანეთში პროდუქციის იმპორტისთვის;
5. ექსპორტირებული, შევსებული ან შეუვსებელი, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც იგი გამოიყენება როგორც სატრანსპორტო შეფუთვა პროდუქტის დიდ ბრიტანეთში გასატანად.

მაშ, ვინ არის პასუხისმგებელი ამ გადასახადის გადახდაზე?
დადგენილების თანახმად, გადასახადის გადახდა ეკისრებათ დიდ ბრიტანეთში პლასტმასის შეფუთვის მწარმოებლებს, პლასტმასის შეფუთვის იმპორტიორებს, პლასტიკური შეფუთვის მწარმოებლებისა და იმპორტიორების კომერციულ მომხმარებლებს და დიდ ბრიტანეთში პლასტმასის შესაფუთი საქონლის მომხმარებლებს.თუმცა, მცირე მოცულობის პლასტმასის შეფუთვის მწარმოებლები და იმპორტიორები მიიღებენ საგადასახადო შეღავათებს, რათა შეამცირონ გადასახადის არაპროპორციული ადმინისტრაციული ტვირთი.

ცხადია, PPT-ს აქვს ძალიან ფართო გავლენის დიაპაზონი, რამაც უდავოდ ატეხა განგაში შესაბამისი საექსპორტო საწარმოებისთვის და საზღვრისპირა ელექტრონული კომერციის გამყიდველებისთვის, რათა მაქსიმალურად მოერიდონ პლასტიკური პროდუქტების ფართომასშტაბიან გაყიდვებს.


გამოქვეყნების დრო: აპრ-01-2022